Vietnam
Liên hệ
LIÊN HỆ

Veolia Water Technologies - Sáng Tạo Các Giải Pháp Về Nước

Veolia ở Việt Nam

Công trình tiêu biểu

Sự kiện

Chia sẻ
Mạng xã hội

Multi-local presence

Các công nghệ vượt trội

Veolia Water Technologies cung cấp hơn 350 công nghệ xử lý nước và xử lý nước thải hàng đầu thế giới. Tùy theo yêu cầu của mỗi dự án, chúng tôi lựa chọn các giải pháp phù hợp để tư vấn cho khách hàng.